जम्मा
+ =
पुरूष
0
महिला
0
अन्य
0
सामान्य जानकारी
  • जनसंख्या : 0
  • घरधुरी संख्या : 2166
  • पूरुष घरमूली : 1853
  • महिला घरमूली : 313
  • अन्य घरमूली : 0
  • कुल क्षेत्र : 100.0 वर्ग कि.मी.
  • मुख्य भाषा नेपाली
जन प्रतिनिधि
User avatar
जोकलाल बुढा मगरगाउँपालीका

अध्यक्ष (९८५७६७१११९)

User avatar

उपाध्यक्ष (९८६७६४३७९९)

User avatar

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (९८५७६७११११)


वडा नं 1
  
वडा नं 2
  
वडा नं 3
  
वडा नं 4
  
वडा नं 5
  
वडा नं 6
  
उमेर समूहको अनुसार जनसंख्य
लिंगको आधारमा घरमूली संख्या
पेशकाे अनुसार घरमूली
वडा अनुसार परिवार
धर्म अनुसार घरमूली